Головна

Центр таймерних обчислювальних систем (ЦТОС) Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України є однолітком незалежної України. Він був створений на підставі Постанови Президії НАН України №218 від 11 липня 1992 р. і №307 від 20 жовтня 1993р.

У Центрі виконується широкий спектр наукових і прикладних робіт — від розробки концептуальної теорії кодування інформації до створення апаратно-програмних засобів захисту складних систем, які застосовуються в різних сферах діяльності людини.

Впровадження у виробництво розроблених ЦТОС дослідних зразків підтверджується вітчизняними та зарубіжними патентами, ліцензійними угодами та серійними продуктами, які виготовляються як на Україні, так і за кордоном.

В Україні Центр співпрацює з такими підприємствами як ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, ПНВП «Юстар», ВАТ «ЧеЗаРа», КПКП «Молния», ТОВ «Актуальні технології» та іншими.

Центр також має науково-виробничі зв'язки з такими країнами як Росія, Китай, США, Німеччина, Франція, Польща та Словаччина.

Діяльність ЦТОС не обмежується виробництвом. Засновником Центру Бардаченком В. Ф. та ректором Вінницького Національного технічного університету Мокіним Б. Ф. було погоджено програму співпраці філіалу кафедри «Радіотехніка та телекомунікації» та ЦТОС.