Наукова діяльність

З ініціативи НАН України протягом останніх 20 років розвивається новий напрямок інформаційних технологій — таймерні інформаційні системи (ТІС). У 1992 році Президія НАН ухвалила рішення про організацію у структурі Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова відділення яке в подальшому стало Центром таймерних обчислювальних систем (ЦТОС).

Колективом науковців Центру протягом останніх років успішно проводяться роботи по фундаментальному обґрунтуванню, розробці та впровадженню в народне господарство перспективних та інформаційних технологій, у тому числі таймерних.

Зараз Центром виконуються дослідження за такими науковими напрямками:

  1. Розробка концептуальних основ та засобів персоналізації комп'ютерних систем з використанням ключа-ідентифікатора.
  2. Створення програмно-апаратних засобів персоналізації мобільних комп'ютерних систем.
  3. Розробка алгоритмів і програм підтримки технологій для захисту та персоналізації складних технічних систем.

Окрім того, активно проводиться цикл робіт по розробці теоретичних основ персоналізації та апаратно-програмних комплексів персоналізації складних технічних систем, в тому числі комп'ютерних та телекомунікаційних. А саме, було розроблено концептуальні основи теорії ідентифікації та аутентифікації користувачів в будь-яких складних технічних системах в промисловості з використанням таймерних алгоритмів; принципово нові апаратно-програмні методи, засоби та технології, що поєднуються в комплекс по забезпеченню ідентифікації та аутентифікації користувачів, які призначаються для персоналізації складних технічних систем, в тому числі комп'ютерних та телекомунікаційних.

Методи дослідження — математичний апарат аутентифікації та ідентифікації користувачів; таймерні методи обробки інформації, обмін керуючими даними за існуючими протоколами, як послідовними так і паралельними.

На основі засобів персоналізації було розпочато роботу над програмно-апаратними комплексами для захисту від несанкціонованого доступу до текстової, графічної та голосової інформації. А саме, для захисту текстової інформації розроблено комплекси для шифрування/дешифрування коротких текстових повідомлень (відомих як SMS), повідомлень електронної пошти, та стеганографічного захисту текстів, а для захисту голосової інформації створено комплекс, оснований на таймерних алгоритмах кодування та декодування звуку.